โครงการ 88 SANDBOX: The Next Unicorn Platform มีเป้าหมายในการเป็น Ecosystem สตาร์ทอัพแห่งใหม่ให้กับประเทศไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สร้างไอเดียจากศูนย์สู่ความสำเร็จ ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีพันธกิจหลักคือ ทำหน้าที่ เป็นแพลตฟอร์ม การสร้างและส่งเสริม สตาร์ทอัพประเทศไทยให้ก้าวไกลไประดับโลก โดยส่งเสริม ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้กับคนทุกคน ที่ไม่แบ่งแยกด้วยเพศ วัย อาชีพ ศาสนาหรือการเมือง เยาวชนคนรุ่นใหม่ตั้งแต่นักเรียนในระดับมัธยม ไปจนถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

นอกจากนี้ 88 Sandbox ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ Corporate, Venture Capital และ สตาร์ทอัพชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมเป็น Partners ที่สำคัญคือได้บรรดานักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 88 ชีวิต จากหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นเครือข่าย เพื่อทำหน้าที่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง เปลี่ยนไอเดียดี ๆ ที่เป็นความฝันให้กลายเป็น รูปธรรม โดยมีเป้าหมาย คือการสร้างให้ชีวิตดีขึ้น สังคมดีขึ้น ตามปณิธานพื้นฐานของ 88 Sandbox: Better Life, Better Society

ถึงแม้ว่า 88 Sandbox จะมีจุดริเริ่มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่แนวคิดในการดำเนินโครงการ เปิดกว้างให้กับทุกคนทั้งในและนอกธรรมศาสตร์ และถือเป็นห้องเรียนภาคปฏิบัติขนาดใหญ่ ที่เปิดให้ นักศึกษาสามารถนำผลลัพธ์จากสิ่งที่เรียนรู้และลงมือปฏิบัติมาเทียบโอนเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรได้ และเปิดให้นักเรียนมัธยมปลาย สามารถใช้ผลงานในการสมัครเข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์  ในรอบ Portfolio ได้อีกด้วย

Build Ecosystem Experiences

We construct provide and create 88 SANDBOX ecosystem from zero to million reaches.

Content & Social Media; From Branding to Management

Cover all social media platform; website, facebook, line etc.

Grow Audience

270+

Startup teams registered

2 M

reaches with in 1 Year

Design Anything

One Platform With Endless Possibilities

Event Gallery

Other 88 SANDBOX Projects