โครงการสำหรับนักธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ในการสร้างขยายธุรกิจ (Scale Up)
ที่จะพาคุณสู่เส้นทางการเติบโตแบบ 10X และเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางไปต่างประเทศ

เรียนรู้ ลงมือทำ และเชื่อมโยงกับกลุ่ม Startup, Mentor และ Venture Capital เพื่อสร้าง Disruptive Business Model

Vision by

Organized by

Other Projects